Načítavanie...

Ad testy

AD test pre farmaceutov pozostáva z 20 náhodne vygenerovaných otázok. AD test pozostáva celkovo zo 40 otázok. Študijné materiály nájdete v záložke MATERIÁLY. K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky:

 • 1) zaregistrovať sa
 • 2) prečítať si materiály (záložka MATERIÁLY )
 • 3) vyplniť test a odoslať.

Po odoslaní testu systém výsledky automaticky vyhodnotí. Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.

NOVÉ INŠPIRÁCIE V PRÍRODE PRE MEDICÍNU 21. STOROČIA

Image

Vážení farmaceuti, farmaceutické laborantky,

nakoľko bol zrealizovaný len seminár v Bojniciach a ostatné semináre pod názvom "Nové inšprirácie v prírode pre medicínu 21. storočia boli presunuté až na jeseň bude AD test k týmto seminárom  spustený až 14.10.2020.

Ďakujeme za pochopenie. 

 

AD test pre farmaceutov a laborantov zo seminárov pod rovnakým názvom:

NOVÉ INŠPIRÁCIE V PRÍRODE PRE MEDICÍNU 21. STOROČIA pozostáva z 20 náhodne vygenerovaných otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď. AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).

Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.

AKO NA TO?

 • 1) Zaregistrujte sa
 • 2) Prečítajte si študijný materiál (záložka materiály)
 • 3) Vyplňte test a odošlite
 • Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.
   

Platnosť testu od 9.5.2020 do 31.12.2020

Vyplňte do 31.12.2020
Akreditované 2 kredity
Počet otázok 20
Časový limit 15 min.
Zostáva pokusov 2

AKTUÁLNE TÉMY LEKÁRNE - JAR 2019

Image

AD test: Aktuálne témy lekárne - JAR 2019 pozostáva z otázok k témam, ktoré boli odprednášané na jarnom cykle seminárov s rovnakým názvom - Aktuálne témy lekárne - JAR 2019, v mestách Humenné, Levice, Spišská Nová Ves, Trenčín, Dolný Kubín, Košice. Test pozostáva z 20 náhodne vygenerovaných otázok.

AKO NA TO?

 • 1) Zaregistrujte sa
 • 2) Prečítajte si študijný materiál (záložka materiály)
 • 3) Vyplňte test a odošlite

Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SLeK registrovaný pod číslom: 2019052A_ 1

Platnosť testu od 15.4.2019 do 14.5.2019

Vyplňte do 14.5.2019
Akreditované 2 kredity
Počet otázok 20
Časový limit 40
Zostáva pokusov 2