AD TESTY

AD TEST pozostáva z 20 náhodne vygenerových otázok.  Celkovo má test 40 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.  Študijné materiály: nájdete v záložke MATERIÁLY. 
K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky: 
1) zaregistrovať sa               2) prečítať si materiály             3) vyplniť test a odoslať
AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91-100% = 2 kredity, 80-90% = 1 kredit, 0-79% = 0 kreditov).
Po odoslaní testu systém výsledky automaticky vyhodnotí. Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.
AD TEST Nové inšpirácie v prírode pre medicínu 21. storočia – platný od 19.10. 2020 do 13.11.2020

AD TEST Najčastejšie ochorenia ústnej dutiny – platný od 15.10.2020 do 11.11.2020