AD TESTY

AD TEST pozostáva z 20 náhodne vygenerových otázok.  Celkovo má test 40 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.  Študijné materiály: nájdete v záložke MATERIÁLY. 
K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky: 
1) zaregistrovať sa               2) prečítať si materiály             3) vyplniť test a odoslať
AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91-100% = 2 kredity, 80-90% = 1 kredit, 0-79% = 0 kreditov).
Po odoslaní testu systém výsledky automaticky vyhodnotí. Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.
Platnosť AD Testu Inšpirácie v prírode pre medicínu 21. storočia bola presunutá z dôvodu preloženia termínov ostatných seminárov.
AD test bude aktuálny až po ukončení jesenného cyklu seminárov od 14.10.2020.