LIEČBA JESENNÝCH OCHORENÍ

   klinická homeopatia

 
 

LIEČBA JESENNÝCH OCHORENÍ

klinická homeopatia
Pozývame Vás na tematický zameraný odborný seminár, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou BOIRON.
Homeopatická liečba sa stáva súčasťou modernej medicíny.
Prednášky budú doplnené skúsenosťami z praxe ako aj diskusiou k jednotlivým témam.
ZAČIATOK 09.00 hod.      PROGRAM (kliknite)
Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania  SK MTP a SK SaPA.
POZOR:  Registrácia sestier SK SaPA do Košíc na termín 17.10.2020 je ukončená.   SK SaPA a SK MTP  pridelila podujatiu 4 KREDITY.
 
 
                                           
október 2020
No event found!