AD test – Najčastejšie ochorenia ústnej dutiny

Odborný garant

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Test v komore

SLeK, SK MTP

Evidenčné číslo

SLeK 2020067A_01 SK MTP 001/2020/Argama

Termín

16.10.2020 - 17.11.2020

AD test pre farmaceutov a laborantov zo seminárov pod rovnakým názvom:

AD TEST “NAJČASTEJŠIE OCHORENIA ÚSTNEJ DUTINY” pozostáva z 20 náhodne vygenerovaných otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď. AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov). Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.

AKO NA TO? 

 1) ZAREGISTRUJTE SA alebo ak ste registrovaní PRIHLÁSTE SA     2) Prečítajte si študijný materiál (link nižšie)        3) VYPLŇTE AD TEST a odošlite

 

AD TEST – spustite kliknutím na text Najčastejšie ochorenia ústnej dutiny

 

Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.

Popis a link na materiály : 

Najčastejšie ochorenia ústnej dutiny       Halitóza – nepríjemný, ale liečiteľný problém