26.1.2022 SK SaPA

LIEČIVÉ HUBY A RASTLINY – PODPORA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM


(webinár je určený pre sestry a pôrodné asistentky SK SaPA)