27.1.2022 o 18.00 h

PODPORA ORGANIZMU PRI LIEČBE PACIENTA S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM


(webinár je kreditovaný SLeK (Slovenská lekárnická komora) SK MTP (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)