AKTUÁLNE WEBINÁRE

Určené pre :

Komora :

Pacient s onkologickým ochorením - prírodná podpora organizmu 25.04.2024

Nádorové ochorenia predstavujú druhú najčastejšiu príčinu smrti. Ich výskyt stúpa  s vekom.  V rámci liečby týchto stavov je prvoradá chemoterapia a rádioterapia. Výskumy na celom svete dokazujú, že určité medicinálne huby obsahujú látky, ktoré dokážu zmierniť nežiaduce vedľajšie pôsobenie chemickej liečby a rádioterapie. Na webinári sa zameriame na podporu a posilnenie oslabeného organizmu pomocou liečivých húb.  Odborným programom Vás bude sprevádzať MUDr. Jana Mrázová.

25 apríla 2024 18:00

Pacient s onkologickým ochorením - prírodná podpora organizmu 15.05.2024

Nádorové ochorenia predstavujú druhú najčastejšiu príčinu smrti. Ich výskyt stúpa  s vekom.  V rámci liečby týchto stavov je prvoradá chemoterapia a rádioterapia. Výskumy na celom svete dokazujú, že určité medicinálne huby obsahujú látky, ktoré dokážu zmierniť nežiaduce vedľajšie pôsobenie chemickej liečby a rádioterapie. Na webinári sa zameriame na podporu a posilnenie oslabeného organizmu pomocou liečivých húb.  Odborným programom Vás bude sprevádzať MUDr. Jana Mrázová.

15 mája 2024 18:00

PODPORA organizmu pri LIEČBE PACIENTA s ONKOLOGICKÝM ochorením 28.5.2024

Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy 2. najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, s podielom 25,9 %.  Poznáme rôzne druhy zhubných nádorov, preto i prejavy rakoviny sú veľmi rôzne. Závisia od umiestnenia, mikroskopickej skladby nádoru, od jeho biologických vlastností a aj od toho, či ide o postihnutie orgánu, alebo celého systému. V rámci liečby týchto ťažkých stavovo je prvoradá a neopomenuteľná chemoterapia a rádioterapia. Výskumy na celom svete dokazujú, že určité medicinálne huby obsahujú látky, ktoré dokážu zmierniť nežiaduce vedľajšie pôsobenie chemickej liečby a rádioterapie. 

28 mája 2024 18:00

PODPORA organizmu pri LIEČBE PACIENTA s ONKOLOGICKÝM ochorením 12.6.2024

Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy 2. najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, s podielom 25,9 %.  Poznáme rôzne druhy zhubných nádorov, preto i prejavy rakoviny sú veľmi rôzne. Závisia od umiestnenia, mikroskopickej skladby nádoru, od jeho biologických vlastností a aj od toho, či ide o postihnutie orgánu, alebo celého systému. V rámci liečby týchto ťažkých stavov je prvoradá a neopomenuteľná chemoterapia a rádioterapia. Výskumy na celom svete dokazujú, že určité medicinálne huby obsahujú látky, ktoré dokážu zmierniť nežiaduce vedľajšie pôsobenie chemickej liečby a rádioterapie. 

12 júna 2024 18:00